พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนลาซาล และ คุณแดเนียลพันประเสริฐ บุณยนิตย์ (ศิษย์เก่าโรงเรียนลาซาล รุ่นที่ 13) วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องทูบี โรงเรียนลาซาล
Jan 30
lasalle school (Owner)
Momay Paing