กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่22
Jan 9–11, 2019
สุพจน์ แสงสาคร (Owner)
เเพทชุรี ตลุ่มทอง
สุรนุช เริงเกษตรกรณ์
KNOM JEEN
ขวัญแก้ว จูงวงษ์สุข
ญาดา สุขดํา
Oppo Twy
himiko toga
Worakarn Pinthong
ก้อ' โมชิ.