Caritas Việt Nam: Khai Mạc Hội Nghị Thường Niên 2019
Oct 22 – 23, 2019
Truyền Thông Caritas Việt Nam (Owner)
Quang Nguyen
Caritas Phát Diệm