Buổi Cầu Nguyện tháng 8, 2018 - Kỷ Niệm 7 năm thành lập TBDF
Jul 27–Aug 3, 2018
Truong Buu Diep (Owner)
TRUONG BUU DIEP FOUNDATION (TBDF)
Truong Buu Diep
onchadiep@gmail.com