Vesnasoft 2018
May 12, 2018
holy orb (Owner)
Oksana “Antineutrino”
Kate Boyko
Anastasiia Pereverzieva
Iryna Ivanova
Алевтина Залевская
Yuriy Degtyar
Богдан Дунай
Андрій Чудіновських
Roman Shmelev