Ferie 2020 z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Stawiskach
Jan 20–Feb 3
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach Biblioteka Miejska w Stawiskach (Owner)
Ewelina Wolanin