นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบรางวัล การนำเสนอโครงงานในการประชุมวิชาการนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
Feb 5, 2018
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)