เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายไพทูล อยู่เกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมโหสถ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
May 30–31
srimahosot IT (Owner)
Nattaphong Rattanaphat
ยุพาพร ลีลด
สามีหลายด้อม รักกัซที่สุด
PAilin Bangpai
สมคิด ศรีเที่ยง
Album is empty
Add photos