ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
Oct 12
สุเมธ วิชาพล (Owner)
ฉัตรชัย เชื้อกิตติศักดิ์
วรัญญา เมืองแวง
ฉัตรชัย เชื้อกิตติศักดิ์