วันที่ 30 มกราคม 2564โรงเรียนวัดราชบพิธ โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไปและคุณกรวีณ์ เมืองมา ทีมงาม พงศพัศ กตคุณวิสิทธ์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 ในบริเวณอาคารเรียนทุกห้องเรียน โรงอาหาร และสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อความสะอาดปลอดภัยสำหรับนักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน on-site
Feb 3
 · 
Shared
Document RB (Owner)