ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์
Aug 17–18, 2016
โรงเรียน บ้านนาสีนวล (Owner)
Famillyyodta Xksynj