การประชุมแผนปฏิบัติการติดตามประเมินโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (7 มีนาคม 2561)
Mar 6–7, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Patcharee Moonmuang