ಬೇಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್‍ನ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋಟೋಗಳು.
Jul 3, 2019
K M G (Owner)
RANICHANNAMMA SOUHARDA TALIKOTI
Umesh Victory
yadhu Nanda
Aslam K Ammanagi