นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม (ม.4 )
Jul 8, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Sitanun Srichompon