2563 ประกาศสถานการณ์ Covid-19 จาก หน่วยงานของรัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ประกาศจังหวัดชุมพร
Mar 25–Apr 11
KMITL Prince of Chumphon Channel (Owner)
AKKHARAT JANTUB