Jasličková pobožnosť 25.12.2017
Dec 25, 2017
Rímskokatolícka farnosť Lemešany (Owner)
Martina Hužvárová
Dominik Sabol