ต้อนรับการนิเทศติดตามประจำภาคเรียนที่ 1/2563 นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 1 และ นางสาวศศิธร แสงสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สพป.ราชบุรี เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) และการดำเนินงานกองทุนเสมอภาค(นักเรียนยากจนพิเศษ) โรงเรียนวัดสันติการาม เครือข่ายฯ 5 สพป.ราชบุรี เขต 1
Jul 22–23
wadsantikaram school (Owner)
พุทธินทร์ พรหมมุสิก