การแสดงหน้าเสาธง เนื่องในวันภาษาไทย โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ปีการศึกษา 2562
Jul 22–24, 2019
Sontaya Kamsumalee (Owner)
JanAtom Ja