ประมวลภาพประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Nov 20–21, 2019
ร้อยบุปผามาลีมีสีสด (Owner)
PHRAKRUSAMU DR THIP SIRIDHAMMO
อานนท์ นรมาตร์
Aphichet Somkamsri
Wichak Chanaphot
kanyakorn Boontongkham
Jirayu Boonyawat