วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นำโดย นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน ร่วมการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง "ที่ป่าช้าบ้านนาเหนือ" และแปลง "สระหลวงสาธารณประโยชน์” บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6 ณ วัดบ้านนาเหนือ ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
Feb 24, 2022
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)