โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : Performance Agreement) "ตำแหน่ง ครู" ว.9 เกณฑ์ PA วันที่ 26 ตุลาคม 2564
Oct 25, 2021
MP126 ฝ่ายประถม (Owner)
แม่ คนสวย
anjee smith
กุหลาบ เปลรินทร์
วรุตม์ โคตรคําหาญ
kriyakorn sri
Niramai Nithassanasas
ศรีสุดา คร็อกสเอ็ง
สุวิทย์ นิลนนท์