โรงเรียนเลยพิทยาคมร่วมนำเสนอผลงานโดย 1.นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน 2.ดร.จารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์ ครู 3.นางดวงจันทร์ อาจศัตรู ครู เป็นตัวแทนใน 18 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับชาติให้ร่วมนำเสนอผลงาน Innovative QAMS 4.0 Symposium ที่มีแนวปฏิบัติดีเด่นระดับประเทศโดยส่งเสริมการนำระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาไปใช้บริหารจัดการศึกษาจนเกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาได้รับรางวัล OBECQAปี58 รางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศปี 58 รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาปี 59 ภายใต้งาน EDUCA 2017 นานาชาติ : งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10
Oct 17, 2017
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)