นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีด้วยแผนที่ชีวิต (มัคคุเทศก์น้อยเที่ยวเลย) ตามโครงการสนับสนุนครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้สามารถสร้างคุณูปการต่อวงการศึกษาไทย วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย
Jun 28–29, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
poung naku
Anuthida Utthayat