นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับคุณครูย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
Apr 7–8
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
นราธิป เจียมสงวน
ธีรวัชร ธี