Đàm phán - Tập đoàn Aguettant
Jul 12–13, 2017
Dịu Phạm (Owner)
Trịnh Quốc Trị