20180815 นิเทศติดตาม รร.มาตรฐานสากล
Aug 14–15, 2018
Chanyoot Meepoh (Owner)
พฤษภา พรสวัสดิ์