2563-01-17 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ภาคกลาง ปีการศึกษา 2562 "การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์" ณ อารีน่า 4 วิทยาลัย(อี.เทค)(วันที่1)
Jan 16–17, 2020
Photo Mdec (Owner)
วรรณภา กลิ่นเจริญ
นายศุภวิชญ์ ขันทวิชัย
Best Rider
Miss.Peerada Thomya