ลูก ส. รับทุนการศึกษาจากนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดสระเกศ รุ่นที่ ๗๓
May 25, 2018
Watsaket School ประชาสัมพันธ์ (Owner)
Naphongchai