کتێبی تحفة المریدین هی شاعیری کورد وەفایی
Jul 15, 2012–Aug 11, 2020
Abdulraqib yosuf (Owner)
Rabi Zebadi