นักเรียนดี บุคลากรเด่น เกียรติภูมิแห่งรัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2566
Apr 25 – Aug 24, 2023
Social Studies RST (Owner)
Pongsarun To-oranchai
kitsana Jaturattanachote
Pakjira Pongkasem
Somsak Tawapatikom
KEERATI PINIJSATTAWONG