รถนำเที่ยวเขาค้อ ห้วยไผ่คอมทัวร์
Sep 3, 2015–Feb 28, 2022
อ้วน รถสองแถวเขาค้อ ภูทับเบิก (Owner)
PloyPrk 1412