ქარელი
Jul 10–Dec 12, 2020
ირმა ჩართედან (Owner)
Mariam Tchelidze
Salome Shiukashvili