20190703_กิจกรรมนายโรงวัยใสห่างไกลยาเสพติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Jul 2, 2019
Nairong NR (Owner)
Donutty Pongmitr
Noppawut