การติดตามนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.(มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะที่ 1
Feb 21
โรงเรียนปล้องวิทยาคม P.K. (Owner)
Paphawarin Junpen
ดา จันทร์