กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
Feb 27, 2016–Jun 28, 2020
กันยารัตน์ มาลยาภรณ์ (Owner)
Siriphong Korkaew