62-12-19 ลงพื้นที่ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวปลอดสารพิษบางเดื่อ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
Jun 14, 2020
 · 
Shared
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Owner)