งานคืนสู่ร่มจัน ครั้งที่ 16 2 มิถุนายน 2561
Jan 30, 2014–Jun 2, 2018
อรุณ ไชยวรรณ์ (Owner)
กันยารัตน์ มาลยาภรณ์
พัชรี ปานอุดม
Bebe Sora
รุ่งทิพ จันทร์มุณี
ดวงพร แซ่แต้
Monrudee Saesur
Phahon Dee
dgg Dghk