ศึกษาดูงานโรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2562
Jun 26 – 27, 2019
Wattanasuksa Official (Owner)
บอส ซี่.
Mee Chananchida