โรงเรียนลาซาลจัดพิธี วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
Dec 3, 2020
lasalle school (Owner)
ฉัตรตริน พลอยเจริญ