ประชุมสรุปผลโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดหนองบัวลำภู 23 กันยายน 2562
Sep 22, 2019
 · 
Shared
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู (Owner)