Brandeskiklub 1966-70
Delte
maja Krogh-Rosenberg (ejer)