Chung kết bóng đá truyền thống lần X (31-03-2018)
Mar 31, 2018
Công Nghệ Chính Nhân (Owner)
Hoài Nhớ Lê
Nguyễn K. Hòa (Khánh Hòa)
Vi Luong