ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล ในวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2562
Nov 28–Dec 1, 2019
Chaiwat Poungklung (Owner)
23.Panicha Srimuang
Inthira Buted
ฟารีดา ทองสีสัน