KHÂM LIỆM ÔNG NGUYỄN THIỆN THÔI-TỰ BA NGHỆ-MẤT 1 GIỜ 29 PHÚT (SÁNG)-NGÀY 26.9.QUÝ TỴ (30.10.2013).
Feb 2, 2010
Nguyễn Thiện Trúc
trí nguyễn
Album is empty
Add photos
Comments are now off
Show previous comments