18/08/2565 การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช " สพม.นครศรีธรรมราช เกมส์ "ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
Aug 17 – 22
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช (Owner)
รัตน์นรี วโรสุข
วอ เอ๊ะๆๆ
Sirawit Ariyapong
ศิริโชค คามานันท์
ภาราดร เรืองอ่อน
น.ส.รณิดา อินนุพัฒน์
จักรพงษ์ เชื้อบ้านเกาะ
คุน เทอ