LỄ GIỖ 100 NGÀY ÔNG PHẦN GIUSE NGUYỄN CÔNG HẢI 14/5/2019
May 13, 2019
Phu Nhai (Owner)
Bui Trong (Lý Ông Trọng)
Dinh Cong Khai
Phú Nhai Media