Lễ Tốt nghiệp đợt 2 - 2022 - Khoa KThuỷ sản (Tổ chức ngày 20/9/2022)
Sep 19, 2022
Đại Học Nông Lâm TP.HCM Trung Tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp (Owner)
Van Tai Dong
Riêm Trần Vi
hai minh
NgocQui Shin
Mỹ Liên Trương Thị
PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT
NGUYỄN VŨ LUÂN
PHẠM VĂN DUY