วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 งานวิชาการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาทได้จัดโครงการพัฒนาศักษภาพนักศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี (การใช้งานโปรแกรม Adobe photoshop เพื่อออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์) วิทยากร โดยนายทรงชัย บัวอุไร นักวิชาการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลสรรคบุรี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารแม่ทองคำ เมฆโต
Aug 7, 2020
 · 
Shared
varitnun noiearm (Owner)