19 ก.พ. 2565 การสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการเพชรอุดรพัฒน์ ปีการศึกษา 2565
Feb 18 – 19, 2022
นิพนธ์ จันทร์แดง (Owner)
อรพินท์ พระเอก
รมย์ อนันตโสภณ