ภาพกิจกรรมอบรมครู STEM ม.ปลาย 2562
May 16 – 20, 2019
ศูนย์สะต็มศึกษา จังหวัดแพร่ (Owner)
ทัศนีย์ พทัศมน
Phasit Panyaphruek
apirom kuekkong
ณัฐกานต์ ภูมิคอนสาร
M. KITTHANASATIEN
icestyle
บรรหาร กาศเกษม
krumam puangphet