ภาพกิจกรรมอบรมครู STEM ม.ปลาย 2562
May 15–20, 2019
ศูนย์สะต็มศึกษา จังหวัดแพร่ (Owner)
ทัศนีย์ พทัศมน
Phasit Panyaphruek
apirom kuekkong
ณัฐกานต์ ภูมิคอนสาร
Eakarat Kadosot
Methapat K
icestyle00
บรรหาร กาศเกษม